Cele Związku Gmin Jurajskich. Temat do dyskusji.

Związek Gmin Jurajskich istnieje od 1991 roku. Jego siedziba znajduje się w Ogrodzieńcu. Początkowo Związek zrzeszał 15 gmin, obecnie liczy ich 35 z terenu dwóch województw: śląskiego i małopolskiego.

Celem Związku Gmin Jurajskich jest promocja turystyczna Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez rozwój turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych, dążenie do integracji gmin pod względem gospodarczym i kulturowym.

Jak cele te Związek zamierza realizować w tym sezonie, jakie inicjatywy podejmuje i jakie letnie imprezy ma do zaproponowania?

Temat do Dyskusji po 17.00 podjęli Przewodniczący Zarządu Związku Adam Markowski i dyrektor biura – Robert Nieroda. Program z Częstochowy poprowadził Zdzisław Makles. Po 18:15 na antenie Radia Katowice pojawia się dobra publicystyka. Codziennie nasi reporterzy i prezenterzy zmagają się z innymi tematami.

Wachlarz problemów jest bardzo szeroki. Wybieramy takie, o których możemy porozmawiać ze specjalistami, ale także takie, o których możemy usłyszeć od Państwa.