75. rocznica krwawej niedzieli. Odsłonięto granitowy pomnik.

fot. Andrzej Ochodek

W 75. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu, w Bielsku-Białej odsłonięto pomnik poświęcony Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945.

W uroczystości wziął udział m.in. Stanisław Ferencowicz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Złotowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bielsku-Białej.


Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, dr Andrzej Sznajder mówił o stosunkach polsko ukraińskich w kontekście prawdy historycznej.


Granitowy pomnik stanął na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Ma kształt prostopadłościanu o wysokości ponad 2 m. W zagłębieniu w formie krzyża umieszczona została figura Chrystusa, która wygląda jakby zniszczył ją pożar. Inskrypcja na monumencie oddaje hołd Polakom – ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej a także Ukraińcom ratującym Polaków przed straszliwą śmiercią, często za cenę własnego życia.

Autor: Andrzej Ochodek /rs/