Porządki na cmentarzu poległych w Bitwie Jurajskiej

fot. Gabriela Kaczyńska

Żołnierze armii polskiej i armii niemieckiej wspólnie porządkują cmentarz wojenny w Kotowicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

To unikatowe miejsce w skali kraju i jedyne na Jurze wpisane jest do rejestru zabytków. Na cmentarzu spoczywają polegli w Bitwie Jurajskiej w 1914 r.

— To żołnierze wszystkich trzech walczących armii: austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej — mówi przewodnik jurajski Piotr Orman, społeczny opiekun tego miejsca.


Prace porządkowe na cmentarzu wojennym od kilku lat prowadzi Gmina Żarki wspólnie z miłośnikami lokalnej historii.


Obóz wojenny na cmentarzu w Kotowcach zorganizowała Fundacja „Pamięć” z Warszawy a udział w nim wzięli żołnierze Bundeswehry oraz 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Autor: Gabriela Kaczyńska /rs/