Rozmowa dnia z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem

Rozmowa dnia z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował wczoraj publicznie wojewodzie śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi za sprawne koordynowanie realizacji Programu dla Śląska. Warto więc porozmawiać o tym, jak duże jest to przedsięwzięcie, ile instytucji jest zaangażowanych w jego realizację i na czym owo "koordynowanie" polega. Ale warto także wspomnieć o kolejnych działaniach dopisanych do tego programu i o kolejnych kwotach, które go powiększają. I to jest jedna, ta pozytywna strona medalu. A druga, nieco mniej optymistyczna, to tempo wydawania środków unijnych w naszym regionie. I o tym rozmawiamy z wojewodą śląskim Jarosławem WieczorkiemZawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.