Dofinansowania SOR i kształcenia pielęgniarskiego

Blisko 800 tysięcy złotych dofinansowania na kształcenie medyczne otrzymał dziś Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Pieniądze przeznaczone są na rozwój kierunku – pielęgniarstwo. Umowę podpisał wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski. 

— Dofinansowanie możliwe jest dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Zdrowia projektowi i ma pomóc zarówno studentom, jak i absolwentom pielęgniarstwa — podkreśla wiceminister Maciej Miłkowski.


— Program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa jest bardzo ważny, by na rynku pracy nie brakowało pielęgniarek — dodaje wiceminister Maciej Miłkowski.


800 tysięcy złotych dofinansowania Uniwersytet Jana Długosza przeznaczy na stypendia, staże, wyjazdy do znanych ośrodków w kraju oraz praktyki dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie również otrzymał dziś dofinansowanie, tym razem na zakup sprzętu medycznego.

— Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów — podkreśla Miłkowski. 

Szpital otrzymał doposażenie w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Umowę na dofinansowanie parafował wiceminister zdrowia.

Autor: Izabela Czerczer /pg/