Polityka senioralna. Konferencja.

Aktywizacja osób dojrzałych, wyrównywanie ich szans na rynku pracy, czy wzmacnianie systemu zabezpieczenia społecznego, to niektóre tematy konferencji poświęconej wyzwaniom polityki senioralnej.

Ważnym zagadnieniem było także wydłużanie okresu aktywności zawodowej

— Już dziś dysponujemy wieloma rozwiązaniami, z których jednak pracodawcy i sami seniorzy korzystają zbyt rzadko — powiedziała doktor Urszula Torbus z Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.


Jak podkreśla radca Lidia Kopka z gabinetu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS coraz częściej wychodzi na zewnątrz, aby jak najszerzej poinformować seniorów o zasadach działania systemu, czego przykładem są doradcy emerytalni. Jak dodaje Lidia Kopka, nie jest to jedyne działanie ZUS-u.


Konferencję zorganizowały Uniwersytet Śląski oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pod patronatem minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej. 

Autor: Józef Wycisk /rs/