Przyjaciel Dzieci 2018. Podziękowanie od Domu Aniołów Stróżów.

fot. FB

Po raz osiemnasty wręczono tytuły Przyjaciela Dzieci osobom prywatnym oraz firmom, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie ze śląskich dzielnic biedy. 

— Tym wyróżnieniem chcielibyśmy podziękować nie tylko za wsparcie finansowe, ale przede wszystkim doceniamy bezpośrednie zaangażowanie i włożone serce — mówi prezes Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów", Monika Bajka.


Jak przekonuje tegoroczny Przyjaciel Dzieci, Krzysztof Włodek, wolontariat ma sens, bo nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby coś zrobić: 


Katowickie stowarzyszenie prowadzi świetlice terapeutyczne również w Chorzowie oraz Sosnowcu. 

Autor: Paulina Pikiewicz /rs/