Rozmowa dnia z marszałkiem Wojciechem Saługą

fot. Ryszard Stotko

Czym jest samorząd województwa? Jakie są zadania sejmiku a jakie marszałka? 

Jak powinna wyglądać współpraca samorządu regionalnego z przedstawicielem rządu w terenie, czyli z wojewodą? Gdzie w tym wszystkim powinna znajdować się metropolia? Na ile samorząd powinien być "upartyjniony", a na ile nie? Ile decentralizacji, a ile centralizacji? Jaka będzie frekwencja w tegorocznych wyborach? Z marszałkiem województwa śląskiego, Wojciechem Saługą, rozmawia Józef Wycisk.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.