Rozwój projektów badawczych. Porozumienie o współpracy.

fot. Paulina Pikiewicz

Uniwersytet Śląski podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego. 

To sformalizowanie realnie już prowadzonych przez obie instytucje działań. Współpraca stwarza możliwości rozwoju projektów badawczych dla studentów uniwersytetu z zakresu biologii czy chemii, dostęp do profesjonalnego sprzętu naukowego. 

— Jest również wstępnym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej — mówi prodziekan do spraw Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Edyta Sierka.


Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania z zakresu ekotoksykologii dla przemysłu polskiego oraz zagranicznego, które we współczesnych czasach stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego rozwój konkretnych metod badawczych, posiadanej wiedzy jest tak istotny, dodaje dr Przemysław Fochtman, kierownik odziału IPO.


Instytut Przemysłu Organicznego podjął również współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Wrocławskim czy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Autor: Paulina Pikiewicz /rs/