Powstaje wspólny szlak turystyczny obiektów UNESCO ♬

Data: 08-11-2018

thumbnail
fot. Ryszard Stotko

Rozpoczynają się prace nad utworzeniem wspólnego szlaku turystycznego tarnogórskich obiektów wpisanych na listę UNESCO. 

— Najpierw przeprowadzany jest audyt wszystkich obiektów, a potem warsztaty z udziałem właścicieli i zarządzających tymi obiektami — zaznacza Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.Na upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego obiektu UNESCO, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej pozyskało dotację w wys. 100 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Efektem audytu i warsztatów ma być dokument, który określi plany marketingowe i koncepcję szlaku. 

Autor: Joanna Opas /rs/

 

Wiadomości kulturalne

02-10-2018