Fatalna jakość powietrza w województwie

Zróżnicowana jakość powietrza w województwie śląskim.

Tak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Najgorsza jakość powietrza utrzymuje się w centrum aglomeracji. Tutaj warunki aerosanitarne oceniane są jako złe i dostateczne. W pozostałej części regionu jakość powietrza jest umiarkowana i dobra.

W rejonie, gdzie jakość powietrza oceniania jest jako zła, zaleca się, by osoby chore i w podeszłym wieku nie wychodziły z domów.

Autor: Marcin Rudzki /pg/