Przemoc domowa a polskie sądy. Nowy raport Fundacji Pozytywnych Zmian.

Bielska Fundacja Pozytywnych Zmian opublikowała doroczny raport dotyczący przemocy w polskich rodzinach oraz trybu orzekania przez polskie sądy w sprawach z artykułu 207 kodeksu karnego, dotyczącego znęcania się. 

Dziś Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, ustanowiony przez zgromadzenie ogólne ONZ. Tymczasem w Polsce przemoc tego typu jest powszechna, mówi Radiu Katowice Alina Kula z bielskiej Fundacji Pozytywnych Zmian. Z raportu sporządzonego przez fundację wynika, że do przemocy wobec kobiet i dzieci w Polsce dochodzi bardzo często:


Członkowie stowarzyszenia szacują, że rokrocznie różnym formom przemocy, w tym seksualnej, poddawane jest w Polsce od 800 tysięcy do miliona kobiet - statystycznie z tego typu agresją spotkała się co trzecia Polka. Zwracają też uwagę na zbyt liberalne podejście sądów przy orzekaniu kar wobec sprawców. Jak mówi Radiu Katowice Alina Kula z zarządu fundacji, rocznie w Polsce sądy rozpatrują od 10 do 13 tysięcy tego typu spraw, niestety, większość wyroków zapada z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. 

Sądy liberalnie podchodzą także do kwestii izolacji ofiar i oprawców zbyt rzadko zasądzając zakaz zbliżania się czy nakaz opuszczenia wspólnego lokum. Oznacza to, że patologiczna sytuacja takich rodzin mimo wyroku trwa nadal. Autorzy raportu zwracają też uwagę, że sądy wyjątkowo rzadko wysyłają sprawców przemocy na szkolenia korekcyjno-edukacyjne pomagające im w radzeniu z własną agresją - jest to raptem 8-10 procent skazanych. 

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej fundacji: http://pozytywnezmiany.org/fpz/multimedia/raporty/.


Autor: Jarosław Krajewski/ml/