Ankietowani nie chcą buspasa

Tylko 17 procent ankietowanych popiera pomysł wprowadzenia na stałe buspasa na ulicy Mikołowskiej.

80 procent jest przeciwnych. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach we wrześniu przez tydzień testowany był buspas na ul. Mikołowskiej. W ankiecie wzięło udział 4,5 tysiąca osób, zarówno mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych. Wypowiedzieli się kierowcy, rowerzyści i pasażerowie autobusów. Mimo ogólnego sprzeciwu wobec tworzenia buspasa, ankietowali docenili sposób jego oznakowania. Zgłosili także szereg różnych uwag, które władze Katowic wezmą pod uwagę. Kwestia buspasów w mieście pozostaje otwarta.

Autor: Agnieszka Tatarczyk /rs/