COP24: Andrzej Duda otworzył oficjalnie obrady

fot. twitter.com

Katowice są od dziś miejscem najważniejszych globalnych dyskusji i negocjacji klimatycznych. 

24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – czyli COP24 – zgromadziła tysiące gości z całego świata. Ich zadaniem jest wyznaczenie kierunków polityki klimatycznej na następne dekady. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które pomogą zatrzymać ocieplanie się klimatu, emisję dwutlenku węgla oraz czyste powietrze. Uczestnicy COP24 będą pracować nad szczegółami Porozumienia Paryskiego prawnie wiążącego światowe porozumienie w dziedzinie klimatu wyjaśnia Paweł Mikusek z Forum Energii.


Negocjacje w Katowicach nad szczegółami Porozumienia Paryskiego potrwają minimum dwa tygodnie.


— Katowice to miasto, które stanowi modelowy przykład przeprowadzonej transformacji. Polska jest dziś gotowa wziąć część swojej odpowiedzialność za międzynarodowe bezpieczeństwo, tym razem w kwestii polityki klimatycznej — mówił prezydent RP,  Andrzej Duda.


Dodał, że to dla niego ważne, że konferencja obywa się w stulecie odzyskania niepodległości.

Prezydent Andrzej Duda powiedział także, że budowanie systemu ochrony klimatu nie może oznaczać pozbawienia ludzi miejsc pracy. Prezydent uczestniczył we wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

— Musimy robić to w taki sposób, aby gospodarka mogła stopniowo przekształcać się w gospodarkę jak najbardziej pozytywną dla ochrony klimatu. Ale musimy to dokonywać to w taki sposób, żeby przy tym nie skrzywdzić naszych obywateli. To jest nasz wielki obowiązek i to jest jedyna droga, którą możemy podążać, jeśli chcemy, żeby nasze kraje rozwijały się w pozytywnym tego słowa znaczeniu — powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przedstawił deklarację "Just Transition". Nawołuje ona do obniżania emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnianiu potrzeb obywateli i gospodarek poszczególnych państw. Prezydent powiedział, że zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze kataklizmy pogodowe. Do przeciwdziałania tym zjawiskom potrzebny jest dialog i współpraca wielu podmiotów, w tym rządów i organizacji społecznych. Andrzej Duda podkreślił, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej powinien być solidarny i sprawiedliwy.


Na szczyt klimatyczny ONZ przyjechało 30 tysięcy osób z blisko 200 krajów świata. Nie wszyscy goście znaleźli zakwaterowanie w okolicach Katowic. Niektórzy mieszkają nawet w Krakowie czy Jaworznie. 

— Bardzo trudno było mi znaleźć nocleg — mówi zajmująca się ekologią blogerka z Warszawy, Areta Szpura.


W Porozumieniu Paryskim, które zostało wstępnie podpisane w 2015 roku określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C.

Marcin Popkiewicz, fizyk i pisarz, naukowiec portalu "Nauka o klimacie", podkreśla, że aby to osiągnąć – trzeba przede wszystkim przestać wykorzystywać węgiel.

Naukowcy wskazują, że jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną gwałtownie zredukowane, to wzrost średniej temperatury globalnej przekroczy "bezpieczny" poziom 1,5 stopnia już w 2040 roku.

Obrady potrwają do 14 grudnia.

Autor: Katarzyna Głuch-Juszkiewicz, Agnieszka Loch /IAR/pg/rs/