Rozmowa dnia z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim.

fot. M. Masiarek

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt Polityki Energetycznej do 2040 roku. Zakłada on między innymi, że do tego czasu udział węgla w produkcji energii spadnie poniżej 30 procent. Ale jeszcze w 2030 roku udział ten będzie wynosił 60 procent. 

Projekt został poddany konsultacjom społecznym, a dziś, w drugim dniu Szczytu Klimatycznego w Katowicach porozmawiamy o nim z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim.