Wyróżnienia dla firm zrównoważonego rozwoju.

fot. K. Jasek

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył wyróżnienia firmom które w swojej działalności kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. Gratyfikacje przyznano w ramach odbywającego się w Katowicach spotkania ONZ Global Compact. Inicjatywa ta zrzesza przedstawicieli świata biznesu którzy stosują się do dziewięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. 

Wyróżnienia przyznano 20 firmom m.in. za wspieranie zrównoważonego transportu, ochronę powietrza, stosowanie energii odnawialnej czy walkę z kryzysem wody. "Sama administracja nie jest wstanie osiągnąć celów zrównoważonego rozwoju bez współpracy z innymi podmiotami" – mówił minister Kwieciński. 

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada zaspokajanie obecnych potrzeb ekonomicznych bez umniejszana szans przyszłych pokoleń. 

Autor: Kamil Jasek