Apel o muzeum

Pracownicy Muzeum Górnośląskiego z Bytomia apelują o poparcie listu-protestu przeciwko planom Zarządu Województwa Śląskiego. Chodzi o włączenie placówki w strukturę Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Ich zdaniem działanie takie jest jednoznaczne z przekreśleniem dorobku kulturalnego pokoleń Ślązaków. List, który powstał między innymi z inicjatywy pracowników bytomskiego muzeum, opublikowano na stronie www.obronamuzeum.pl. W liście jego twórcy podkreślają, że muzeum nie powinno stać się obiektem manipulacji podyktowanej krótkowzrocznymi trendami politycznymi. Jak zaznaczają, Muzeum Górnośląskie jest placówką z ponad 100-letnią tradycją, o wielokulturowych korzeniach. Pod listem podpisało się dotąd kilkunastu przedstawicieli środowisk kulturalnych i naukowych z całego kraju.

Autor: Monika Krasińska


Wiadomości regionalne