COP24. Podpisano Solidarność dla Klimatu.

Kilkunastu samorządowców podpisało w Katowicach deklarację Polskich Miast Progresywnych "Solidarność dla Klimatu".

Tym samym zobowiązali się do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Idea zakłada między innymi likwidację ubóstwa energetycznego, wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne i likwidację smogu dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków oraz zastępowania węgla źródłami odnawialnymi.

Jak powiedział koordynator Sieci Miast Progresywnych, Dariusz Szwed, "nie ma polityki klimatycznej bez udziału mieszkańców", dlatego inicjatorzy projektu liczą na to, że do 2050 roku "Solidarność dla Klimatu" podpiszą wszystkie polskie miasta.

— Tylko tak można zapewnić stuprocentową efektywną i odnawialną energię — dodaje Dariusz Szwed. 


"Solidarność dla Klimatu" podpisało w sumie 17 miast z całej Polski. — Zmiana klimatu zaczyna się od małych kroków — podkreśla Irena Fluder-Kudzia, radna Cieszyna.


Lista jest otwarta, co oznacza, że do projektu może włączyć się każde miasto. 

Autor: Paulina Kurek /pg/