ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Ponad 3,5 tys. osób pozbawiono zasiłku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie. 

W 2018 roku w województwie śląskim przeprowadzono ponad 16 tys. kontroli wykorzystywania tzw L4. W wyniku tych kontroli ponad 3,5 tys. osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 4 milionów złotych. Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Rybniku, bo ponad 3,5 tysiąca, w wyniku których prawa do zasiłku pozbawionych zostało 900 osób. 

— ZUS prowadzi także kontrolę prawidłowości orzekania o zwolnieniu — mówi Beata Kopczyńska z zakładu. 


W ubiegłym roku takich kontroli lekarze orzecznicy ze śląskich oddziałów ZUS przeprowadzili 52 tys., ponad tysiąc osób uznano za zdolnych do pracy, kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła 383 tys. złotych. 

Autor: Łukasz Kałuża /rs/