100 lat Archiwów Państwowych. Internetowa wystawa.

fot. Izabela Czerczer

Archiwa państwowe świętują dziś 100-lecie działalności.

Dokładnie 7 lutego 1919 roku Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Podstawowym zadaniem archiwów państwowych i regionalnych jest gromadzenie dokumentów, akt wytworzonych przez urzędy, instytucje wymiaru sprawiedliwości, organizacje społeczne i kulturalne. Jak podkreśla Ewa Dubaj z Archiwum Państwowego w Częstochowie, w swoich zasobach archiwum zgromadziło ponad 3 kilometry akt czyli ponad 300 tysięcy ksiąg, zeszytów i teczek wypełnionych różnymi dokumentami. 


Jednym z najciekawszych dokumentów jest księga miejska Częstochowy z XVIII wieku czyli księga radziecka. 

— Ten, pisany ręcznie, zabytek to kopalnia wiedzy o mieście i jego obywatelach — dodaje Ewa Dubaj. 


Z okazji jubileuszu Archiwum Państwowe w Częstochowie zamieściło na swojej stronie internetowej wystawę o początkach instytucji.

Autor: Izabela Czerczer /rs/