Innowacyjność w regionie. Uczniowie i studenci w strefie.

fot. Ryszard Stotko

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to nie tylko deweloper szukający nowych inwestorów i oferujący im grunty pod zabudowę. 

Strefa to także instytucja, która wspiera innowacyjność w regionie, między innymi poprzez działania kierowane do uczniów i studentów. Z prezesem strefy, dr. Januszem Michałkiem rozmawia Józef Wycisk.