Śląsk to nie naród

Do zmiany nazwy i kilku zapisów statutu organizacji wezwał opolski sąd rejonowy Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

Decyzję taką podjął powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród. Dlatego też zdaniem Sądu Stowarzyszenie nie może używać sformułowań "naród śląski" czy "narodowość śląska".

Doktor Marcin Gacek, socjolog polityki uważa, że Stowarzyszenie powinno postępować zgodnie z prawem.


Jeśli stowarzyszenie nie dostosuje się do orzeczenia sądu, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące jego likwidacji.

Autor: Monika Krasińska


Podobne artykuły