Konsultacje społeczne ws. Muzeum Śląskiego

Konsultacje społeczne projektu statutu Muzeum Śląskiego ogłosił Zarząd Województwa Śląskiego.

Chodzi o połączenie Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przygotowanie statutu instytucji powstałej po połączeniu tych dwóch ośrodków kultury to kolejny etap połączenia. Nim jednak zostanie on uchwalony przez Sejmik Województwa, wymagane jest przeprowadzenie konsultacji. Po ich zakończeniu projekt statutu Muzeum Śląskiego zostanie przedłożony do akceptacji Sejmikowi Województwa Śląskiego, a następnie przekazany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konsultacje społeczne potrwają do 20 maja.

Przeciwko włączeniu bytomskiej placówki w strukturę Muzeum Śląskiego w Katowicach protestują pracownicy Muzeum Górnośląskiego. Ich zdaniem działanie takie jest jednoznaczne z przekreśleniem dorobku kulturalnego pokoleń Ślązaków. Jak podkreślają, muzeum nie powinno stać się obiektem manipulacji podyktowanej krótkowzrocznymi trendami politycznymi. Muzeum Górnośląskie jest placówką z ponad 100-letnią tradycją, o wielokulturowych korzeniach.

Autor: Monika Krasińska


Podobne artykuły