Symboliczne świeczki na historycznych grobach

Data: 01-11-2013


Dziś po raz pierwszy od lat zapłonęły symboliczne świeczki na wielu historycznych grobach, które jeszcze niedawno były grobami zaniedbanymi i zapomnianymi. Przykładem tego jest m.in. Sławków, gdzie spośród mchu, krzewów i chwastów wyłonił się pomnik powstańca styczniowego – Aleksandra Józefa Pogoni-Pogonowskiego. I choć nagrobek zasłużonego porucznika znajduje się w alei głównej sławkowskiego cmentarza, mieszkańcy mało o nim wiedzieli.Grobem powstańca zajęli się miejscowi miłośnicy lokalnej historii, to dzięki nim dziś nikt już obok tego miejsca nie przechodzi obojętnie.Podobne inicjatywy podjęte zostały na wielu innych cmentarzach. W społeczne akcje oprócz miłośników historii włączali się także harcerze i młodzież szkolna.

 Autor: Gabriela Kaczyńska


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne