Częstochowskie Aleje nagrodzone

fot. Ryszard Stotko

Aleje Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzymały tytuł "Modernizacji Roku 2013". Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami.

W internetowym plebiscycie inwestycja zdobyła drugie miejsce, jednak kapituła 18. edycji ogólnopolskiego konkursu zdecydowała przyznać miastu główną nagrodę w kategorii "Drogi i Obiekty Mostowe", wyjaśnia Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie.


W ramach przebudowy częstochowskich Alei zmodernizowano nawierzchnię, zrewitalizowano zieleń oraz wymieniono oświetlenie. W centrum miasta utworzono przestrzeń dla imprez plenerowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 60 milionów złotych z czego 30 milionów pochodziło z funduszy unijnych. Konkurs "Modernizacja Roku 2013" odbył się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Autor: Krzysztof Słabikowski