Ratujemy życie, nie leczymy

fot. Ryszard Stotko

"Ratujemy życie, nie leczymy" – to hasło kampanii społecznej realizowanej przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat działalności ratownictwa medycznego, wyjaśniał gość porannego programu Radia Katowice, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Artur Borowicz.


Jednym z podstawowych i najważniejszych działań ratownictwa medycznego jest wywiad z osobą zgłaszająca się do dyspozytora, nie powinniśmy wtedy zapominać o podaniu podstawowych informacji, podkreślał Borowicz.


Jak mówi Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, niewiedza, kiedy wzywać pogotowie, skutkuje niepotrzebnymi wyjazdami zespołu ratowników do chorych, którzy nie wymagają takiej interwencji.


Pogotowie interweniuje w przypadkach nagłych i ostrych, a także w sytuacji zagrożenia życia. W pozostałych przypadkach powinniśmy szukać pomocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych czy punktach świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej. Mieszkańcy naszego regionu nie zawsze jednak o tym wiedzą.


Kampania potrwa do 26 września, opiera się głównie na emisji materiałów poradnikowych i informacyjnych w regionalnych mediach.

Po zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w 2006 roku w całym kraju pogotowie ratunkowe odpowiedzialne jest za szybką i wstępną diagnozę oraz przewóz do najbliższego specjalistycznego oddziału szpitalnego na dalsze leczenie. W stacjach pogotowia nie funkcjonują poradnie lekarskie.

Autorzy: Marcin Rudzki, Jerzy Zawartka, Joanna Opas