Obchody Porozumień Katowickich

Dokładnie 34 lata temu podpisano Porozumienie Katowickie.

Było to ostatnie spośród porozumień społecznych zawartych latem 1980 roku przez strajkujących robotników i przedstawicieli władz PRL-u.

Tegoroczne, rocznicowe obchody rozpoczęła msza św. w sanktuarium św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Później złożono kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego przy krzyżu znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Katowice.

Strona rządowa gwarantowała związkowcom m.in. dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, udostępnienie przez dyrekcje lub władze terenowe pomieszczeń na działalność związkową oraz możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych.

Autor: Marcin Rudzki