Szansa na rozwój naszego regionu

Województwo śląskie jako pierwsze w Polsce podpisze kontrakt terytorialny na lata 2014-2020.

W ramach umowy nasze województwo otrzyma 41 miliardów złotych na rozwój regionu. Kontrakt Terytorialny to dokument, wynikający z dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym na poziomie województwa. Taka umowa zawarta będzie z samorządem każdego województwa w Polsce w celu uzgodnienia wsparcia z Funduszy Europejskich.

Jak przekonuje Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, nasz region jest pionierem w zakresie zawierania kontraktów terytorialnych.


— Duża część uzyskanych środków zostanie przyznana na rozwiązania komunikacyjne — dodaje Sekuła.


Kontrakt regionalny ma zostać oficjalnie podpisany jeszcze przed ustąpieniem obecnej Komisji Europejskiej, ale już dziś wiadomo, że negocjacje zostały zakończone pomyślnie.

Autor: Łukasz Szwej