Kontrakt terytorialny dla Śląska

Województwo śląskie, jako pierwsze w Polsce, podpisało kontrakt terytorialny na lata 2014-2023. W ramach umowy nasze województwo otrzyma 41 miliardów złotych na rozwój regionu.

Kontrakt Terytorialny to dokument wynikający z dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym na poziomie województwa. Taka umowa zawarta będzie z samorządem każdego województwa w Polsce w celu uzgodnienia wsparcia z Funduszy Europejskich i środków rządowych. Umowę podpisali: marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Jak przekonuje Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, nasz region jest pionierem w zakresie zawierania kontraktów terytorialnych.


Duża część uzyskanych środków zostanie przyznana na rozwiązania komunikacyjne, dodaje Sekuła.


Formuła kontraktu regionalnego zmieniła się, wcześniej obejmował tylko środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Autor: Łukasz Szwej