Katowicki szpital onkologiczny najlepszy w Polsce

Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach najlepszym ośrodkiem onkologicznym w kraju.

Najbardziej przyjaznym pacjentom onkologiem został doktor Krzysztof Adamowicz z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Pacjenci oceniali ośrodki za pomocą portalu internetowego www.onkomapa.pl, zorganizowanego przez Fundację Onkologiczną Osób Młodych "Alivia". Portal odwiedziło blisko 80 tysięcy osób. Ankietę wypełniło prawie 6.300 osób. Iwona Rakoczy, lekarz naczelny Szpitala Klinicznego w Katowicach mówi, że to praca całego zespołu została doceniona przez pacjentów. Jaj zdaniem, w opiece nad pacjentem ważne są wszystkie aspekty.


W obszarze przestrzeganie praw pacjenta najlepiej wypadła Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej kierownik, profesor Janusz Jaśkiewicz podkreśla, że pacjenci potrzebują czasu i uwagi.


Pacjenci oceniali kilka obszarów opieki, między innymi organizację leczenia i dostępną infrastrukturę, mówi Bartosz Poliński, prezes Fundacji "Alivia".


Część opinii była wypełniona przy pomocy ankieterów. Niektóre ośrodki nie zgodziły się na obecność ankieterów w placówkach. Wśród nich było warszawskie Centrum Onkologii.

Autor: Barbara Góra