Parafia Prawosławna w Sosnowcu ma 125 lat

Parafia Prawosławna w Sosnowcu ma 125 lat.

Dziś odbywają się główne uroczystości. Tamtejsza cerkiew jest jedyną zachowaną budowlą tego typu w całej aglomeracji śląskiej. Powstała w roku 1889 przy współudziale osób różnych religii i narodowości. Darczyńcami byli zarówno prawosławni, jaki i katolicy, ewangelicy oraz wyznawcy religii mojżeszowej. Teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką czy Śląsk Cieszyński. W parafii spotykają się także różne narody i odmienne tradycje.

Autor: Łukasz Kałuża