Straż Miejska zostaje

Nie będzie w Bielsku-Białej referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.

Tak zadecydowała wczoraj Rada Miejska. Wniosek o przeprowadzenie takiego referendum, już drugi w tym roku, wpłynął do bielskiego ratusza pod koniec września. Podpisało się pod nim ponad 14 tysięcy osób. Specjalna komisja, która badała wniosek pod względem merytorycznym, zakwestionowała jednak blisko 4 tysiące podpisów, uznając je za nieważne. Tym samym propozycja zorganizowania referendum nie uzyskała wymaganego prawem poparcia społecznego. Po odrzuceniu tych nieważnych okazało się, że do tego, aby wniosek był wiążący dla władz miasta, zabrakło 3026 podpisów.

Autor: Andrzej Ochodek