Jubileusz kopalni Katowice

Tablica upamiętniająca 190 lat historii kopalni "Katowice" została odsłonięta pod wieżą wyciągową szybu Warszawa na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Inicjatorami umieszczenia tablicy na terenie muzeum byli członkowie Bractwa Gwarków. Jak mówi Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, odsłonięcie tablicy to symboliczne połączenie górniczego dziedzictwa i przyszłości tego miejsca.


KWK "Katowice", niegdyś nazywała się "Ferdinand", została założona przez hrabiego Stanisława Mieroszewskiego. Zakład uruchomiono 3 maja 1823 roku, miała łącznie 10 szybów, najgłębszy sięgał 630 metrów pod powierzchnię ziemi. Obecnie nowe budynki Muzeum Śląskiego także w większości mieszczą się pod ziemią.

Autorzy: Marcin Rudzki, Joanna Opas