Święto Reformacji

Kościół luterański obchodzi dziś Święto Reformacji.

31 października 1517 roku Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów. Ksiądz Marcin Brzózka mówi, że Luter chciał otworzyć kościół na wiernych.


Biskup Marian Niemiec mówi, że tezy Lutra pozostają niezmiennym wezwaniem do trwania przy Słowie Bożym.


Noc z Lutrem, czyli spotkanie młodych z okazji Pamiątki Reformacji, odbędzie się w Czeskim Cieszynie. Organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Impreza odbędzie się już po raz szósty.

Autor: Łukasz Kałuża