Śląskie atrakcyjne dla inwestorów

Województwo śląskie jest najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów regionem w Polsce, wynika z raportu "Atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski", opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Atrakcyjność inwestycyjną oceniano w siedmiu kategoriach, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa. Śląsk wysokie noty dostał za zasoby pracy oraz infrastrukturę społeczną. Autorzy raportu docenili także dużą liczbę osób pracujących i poszukujących pracy, silnie rozwinięte szkolnictwo wyższe, intensywną działalność kulturalną, rozwiniętą sieć hotelową i gastronomiczną. Wysoko zostały ocenione także regionalny rynek zbytu i infrastruktura gospodarcza. Także wszystkie podregiony województwa śląskiego: katowicki, rybnicki, bielski i częstochowski, otrzymały najwyższe noty atrakcyjności inwestycyjnej w swojej kategorii i znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych podregionów w kraju.

Autor: Dorota Stabik