Przywitanie symboli

W tym roku mija 30 lat od pierwszego spotkania, które zapoczątkowało ŚDM – odbywało się ono w Rzymie. Ojciec święty podarował wtedy młodym ludziom prosty, drewniany krzyż, liczący ponad trzy metry wysokości. I tak rozpoczyna się historia , która dla wielu dziewcząt i chłopców jest doświadczeniem mocy wiary. Dwa lata temu w Rio de Janeiro przy tym krzyżu było ich ponad trzy mln. I tam też papież Franciszek umówił się z nimi na kolejne spotkanie w 2016 r., tym razem w Polsce w Krakowie w ostatnich dniach lipca.


Tymczasem trwa peregrynacja krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Na początku stycznia w metropolii górnośląskiej zostały one przywiezione z Opola do archidiecezji katowickiej, skąd w ubiegłym tygodniu odebrali je przedstawiciele diecezji gliwickiej i rozpoczęły się nabożeństwa w parafiach. 


"Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.