Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Tauron chce zapłaty kar umownych od Rafako
11.01.2023
14:23:00

fot. TAURON

Tauron wzywa Rafako SA do zapłaty ponad 1,3 mld złotych kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku 910 MW w Jaworznie.

Tauron tłumaczy, że wezwanie wynika z zapisów kontraktu, a Rafako wciąż nie usunęło wad tej jednostki. Prezes TAURON Wytwarzanie, Trajan Szuladziński wciąż ma nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. 

Jak podkreślają władze Tauronu, spółka Rafako nie przedstawiła także planu usunięcia wad ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Tauron nie otrzymał również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów określonych w kontrakcie. 

Z kolei przedstawiciele Rafako podkreślają, że wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowania to próba przerzucenia na Rafako odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia i niespełniającego parametrów. To także - zdaniem Rafako - próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego. 

Zakaz wejścia na teren bloku pracowników Rafako uniemożliwił zakończenie kontraktu. Zdaniem Rafako, wezwanie do zapłaty kar umownych i odszkodowania jest bezprawne i spółka wzywa do ujawnienia pełnej dokumentacji dotyczącej bloku. 

Autor: Joanna Opas/pm/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA