Res Musica

thumbnail

Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.

Niedzila, godz. 20.05

Kontakt:

e-mail: cierpiol@radio.katowice.pl

 

Res Musica

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica  przedstawimy Państwu między innymi rozmowy o  rozpoczynającym się w piątek 12 maja najważniejszym festiwalu muzycznym organizowanym na Śląsku – III  Festiwalu  Kultura Natura , rozmawiać będziemy ze współautorem jego programu i zawartości  treściowej prof. Marcinem Trzęsiokiem z Katowickiej Akademii Muzycznej.  

O  20-leciu  artystycznej działalności  Orkiestry Muzyki Nowej opowie jej szef artystyczny Szymon Bywalec. Nie zabraknie  spotkania z laureatem jednej z nagród, tegorocznych Fryderyków - prof. Markiem Toporowskim, tym razem  w kategorii muzyka dawna. Artysta  ten jest związany  z katowicką Akademią Muzyczną prowadząc klasę organów  i  klawesynu.  Nie zabraknie też refleksji  o śląskich muzeach w tym szczególnym wymiarze  tworzenia  ekspozycji  obejmującej historię śląskiej  muzyki, - muzyki w Katowicach  w szczególności - a noc muzeów  już niedługo.