Radiowe Wydarzenia


Nowa Rada Programowa

Data: 2017-03-28

thumbnail

28 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Programowej Radia Katowice, która została powołana 16 lutego przez Radę Mediów Narodowych.

Na posiedzeniu Rada ukonstytuowała się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, którym został Andrzej Kijanka.

Rada Programowa będzie miała także dwie wiceprzewodniczące Annę Przewoźnik i Krystynę Panek a na stanowisko sekretarza Rady został wybrany Alan Klimala.

W skład Rady wchodzą ponadto:  Beata Białowąs, Maciej Gramatyka, Henryk Grzonka, Roman Kalarus, Urszula Koszustka, Krzystof Łęcki, Marian Oslislo, Jan Rzymełka, Tomasz Szymborski, ks. Ryszard Umański, Zygmynt Woźniczka.

/mm/

 
Pozostałe