Radio Katowice w plenerze. Zaproszenie na weekendowe imprezy.