Szkolnictwo zawodowe

W audycji rozmowa o szkolnictwie zawodowym. Ten rok został ogłoszony rokiem zawodowego szkolnictwa właśnie a mamy z nim poważny problem, jego przejawem jest bezrobocie wśród młodych.

Gośćmi są między innymi wicepremier Janusz Piechociński, prezes rzemiosła Jerzy Bartnik oraz szef katowickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jacek Kwiatkowski. 


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.

Suma - magazyn ekonomiczny