Wychowanie młodzieży

Początek roku szkolnego to czas sprzyjający refleksji nad wychowaniem młodzieży. W liście pasterskim czytanym wczoraj w kościołach polscy biskupi mówią o wychowaniu do pełni człowieczeństwa. Jak to realizować w praktyce? Pytamy osoby od lat pracujące z młodzieżą.

Ponadto o zakończonym kilka dni temu diecezjalnym etapie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy, śląskiego kapłana pochodzącego z Chorzowa Starego. Z postulatorem procesu ks. dr. Damianem Bednarskim rozmawiamy o badaniu życia, heroiczności cnót oraz świętości Sługi Bożego, który został zgilotynowany przez hitlerowców w katowickim areszcie śledczym w 1942 r."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Droga