Erotyczny kontredans

"Zaroiło się w sadach od tęcz i zawieruch;
Z drogi! – Idzie poeta – niebieski wycieruch!
Zbój obłoczny, co z światem jest – wspak i na noże!
Baczność! - Nic się przed takim uchronić nie może!
Słońce – w cebrze, dal – w szybie, świt – w studni, a zwłaszcza
Wszelkie dziwy zza jarów – prawem snu przywłaszcza."

Tak pisał w wierszu "Poeta" może i o sobie, Bolesław Leśmian, uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku. Od jego nazwiska pochodzi termin określający specyficzną grupę neologizmów – leśmianizmy. Autor baśni pisanych prozą oraz erotyków silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona. A w kim kochał się poeta i w czyich ramionach szukał szczęścia? O tym opowiada Ewelina Sobczyk-Podleszańska w premierowej audycji Beaty Kasztelaniec i Marka Mierzwiaka zatytułowanej "Erotyczny kontredans". Audycje zrealizował Jacek Kurkowski.


Pierwsze "Ścieżki miłości" powstały w Radiu Katowice przed 13 laty. Autorzy, Beata Kasztelaniec i Marek Mierzwiak, chcieli pokazać ludzi sławnych i znanych z innej strony, niż piszą o nich wydawnictwa encyklopedyczne.

Interesowało ich jak miłość, ale też i inne uczucia z miłością nierozerwalnie związane, takie jak zdrada, a nawet i nienawiść, wpływały na życie i twórczość tych "Wielkich". Zaczęło się od miłości narodowego wieszcza czyli Adama Mickiewicza, a potem powstało ponad 80 odcinków.

To audycje, które pozwolą spojrzeć na artystę, poetę, pisarza, malarza, trochę inaczej – może odnajdziecie w nich Państwo i swoje przeżycia i rozterki związane z miłością?