Kawa na ławę z Krystianem Dudkiem

Międzynarodowe Centrum Public Relations zainaugurowało wczoraj swoją działalność w Sosnowcu. Centrum powołano podczas konferencji, na której prezentowano wyniki badań dotyczących roli mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na temat tych badań rozmowa z dr. Krystianem Dudkiem, który kieruje centrum.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.