Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Pod hasłem „Wczoraj, dziś i jutro lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego” odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W audycji relacja z tej konferencji, a także podsumowanie wiosennej akcji pod hasłem "Przyrodnicze Katowice".Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach