Brakuje lekarzy

— Wciąż zbyt mała liczba lekarzy — mówił na antenie Polskiego Radia Katowice prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, dr. Jacek Kozakiewicz.

"Wstrząśnięci informacjami o nagłej śmierci dwóch lekarzy podczas pełnienia obowiązków zawodowych pozostajemy w przekonaniu, że znajdziemy wreszcie zrozumienie dla podnoszonych przez Śląską Izbę Lekarską od lat postulatów o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i wynagrodzeń", piszą lekarze.

— To rodzi duże niebezpieczeństwo dla pacjentów — mówi prezes Kozakiewicz.


Zdaniem Jacka Kozakiewicza, politykę zdrowotną trzeba szybko zmieniać. Problemem są także, w jego opinii, drastycznie zaniżone publiczne nakłady na ochronę zdrowia.

Autor: Łukasz Kałuża, Jerzy Zawartka