Smog w aglomeracji! Wojewoda ostrzega!

Jakość powietrza w województwie śląskim pogarsza się. Powiadomienie w tej sprawie wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Szczególnie niekorzystne warunki występują w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w powiatach bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim. Tutaj możliwe jest przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10. Taka sytuacja związana jest z sytuacja meteorologiczną oraz spalaniem w przydomowych piecach paliw o niskiej jakości. 

Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna między innymi dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego oraz osób starszych i kobiety w ciąży.

Autor: Marcin Rudzki/mm


Podobne artykuły