Smog

W audycji między innymi o planach na rok 2017 Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w walce z niską emisją, smogiem oraz gospodarce odpadami i o smogu w naszym regionie w ocenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach