Uniwersytet Ekonomiczny i umowa o współpracy

fot. Łukasz Szwej

Uniwersytet Ekonomiczny i Węglokoks SA będą współpracować.

W Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych podpisano umowę ramową między spółką zajmującą się handlem węglem kamiennym a katowicką uczelnią. Kooperacja obejmie przede wszystkim kwestie związane z ekspertyzami, consultingiem i doradztwem ekonomiczno-prawnym. Wszelkie takie prace na rzecz Węglokoksu wykonywać będzie doświadczona kadra akademicka.

Dla pracowników i studentów Uniwersytetu to natomiast możliwość pracy, nauki i rozwoju w rzeczywistym otoczeniu biznesowym. 

Jak mówi prof. Robert Tomanek, rektor uczelni, tutejsi naukowcy doskonale znają specyfikę regionu.


— Chcemy korzystać z potencjału Uniwersytetu — mówi Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu.


Jednym z inicjatorów podpisanego dziś porozumienia był wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.


Współpraca Węglokoksu z Uniwersytetem Ekonomicznym to również szansa dla studentów na związanie się z firmą jeszcze w czasie nauki m.in. dzięki stażom i praktykom.

Autor: Marta Dobrowolska, Łukasz Szwej /lk/rs/