Giełda Pracy w CiNIBie

fot. Beata Tomanek

Wciąż rozmowy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych budzą emocje. Przybywa w tym środowisku ludzi wykształconych, z jasno określonymi planami zawodowymi, ambicjami i determinacją w realizowaniu kariery. Z drugiej strony coraz więcej udogodnień i projektów wspierających osoby niepełnosprawne pojawia się na rynku pracy. Tylko wskaźniki zatrudnienia w tej strefie niewiele się zmieniają.

O tym warto wiedzieć Plebiscyt Lady D. W Katowicach zainaugurowano śląski plebiscyt „Lady D.” Przyznawane w nim wyróżnienia trafiają do pań, które wnoszą istotny wkład w różnych dziedzinach życia społecznego, pomimo tego, że na co dzień zmagają się z własną niepełnosprawnością. Kandydatkę do tytułu honorowego Lady D. 2017 należy zgłaszać do Biura Konkursu na formularzu dostępnym na stronie www.plura.pl. Czas zgłoszeń mija 10 kwietnia. Konieczne jest ukończenie przez kandydatkę 18 roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Musi to być osoba zamieszkała na terenie Województwa Śląskiego, legitymująca się obywatelstwem polskim oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenia kandydatek może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa Wszelkie formularze oraz regulamin konkursu są do pobrania na stronie Posła i na FB. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie na druku organizatora, oraz fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.

 

 

 

 


Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Gdzieś obok nas