Piknik w Specjalistycznym Przedszkolu w Chorzowie przy ul. Piotra.

fot. Beata Tomanek

Pogoda dopisała i dobre humory wszystkim uczestnikom pikniku, który odbył się w Specjalistycznym Przedszkolu w Chorzowie przy ul. Piotra.

W symaptycznej imprezie spotkały sie cale rodziny dzieci korzystających z rehabilitacji oraz przedszkola, a gośćmi byli wychowankowie katowickiego "Promyka", warsztatu terapii zajęciowej.Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Gdzieś obok nas